בע"ה 2013

רשימת הקורסים לתואר ראשון (B.Sc.) בביולוגיה חישובית- ביואינפורמטיקה

למתחילים את לימודיהם בתשע"ד

 

שנה א'

 

 

 

 

 

קורסים בתחום מדעי החיים

הרצאה

תרגיל

מעבדה

סמסטר

ניקוד כולל

80103 ביולוגיה של התא

2

 

 

1

1.00

80121 כימיה כללית ופיזיקאלית א'

4

1

 

1

2.50

80123 כימיה כללית ופיזיקאלית ב'

2

1

 

2

1.50

80135 כימיה אורגאנית א'

2

1

 

2

1.50

80146 מבוא לביוכימיה

3

1

 

2

2.00

80701 מבוא לביולוגיה א'

2

 

 

1

1.00

80702 מבוא לביולוגיה ב'

2

 

 

2

1.00

80716 אתגרי הביולוגיה המודרנית

2

 

 

2

1.00

קורסים בתחום מדעי המחשב

 

 

 

 

 

80515 מבוא לחישוב

2

2

 

1

2.00

89118 מבוא לחדו"א 1

2

2

 

1

2.00

89218 מבוא לחדו"א 2

2

2

 

2

2.00

89111 מבוא לתכנות מונחה עצמים

2

2

 

2

2.00

89119 מבוא לאלגברה לינארית

2

2

 

1

2.00

89120 מבנה נתונים

2

2

 

2

2.00

89198 מתמטיקה בדידה 1

4

2

 

1

3.00

סה"כ שנה א'

 

 

 

 

26.50

 

 

 

 

 

 

שנה ב'

 

 

 

 

 

קורסים בתחום מדעי החיים ומשולבים

 

 

 

 

 

80201 ביוכימיה א'

4

1

 

1

2.50

80202 ביוכימיה ב'

4

1

 

2

2.50

80203 - מיקרוביולוגיה כללית

2

 

 

2

1.00

80204 מבוא לווירולוגיה

1

 

 

2

0.50

80205 ביוכימיה ב'

 

 

3

 

1.50

80208 גנטיקה כללית

3

1

 

1

2.00

80210 מבוא לאימונולוגיה והמטולוגיה

2

 

 

2

1.00

80213 - ביוכימיה א' - מעבדה

 

 

3

 

1.50

80215 מעבדה משולבת מיקרוביולוגיה אימונולוגיה

 

 

2

1

1.00

80236 כימיה אורגאנית ב'

3

1

 

1

2.00

80242 ביולוגיה מולקולארית והנדסה גנטית א'

2

2

 

2

2.00

80111 פיזיקה כללית א'

3

1

 

1

2.00

80113 פיזיקה כללית ב'

3

1

 

2

2.00

80513* ביואינפורמטיקה

2

2

 

2

2.00

80535* מודלים ביומתמטיים

2

1

 

2

1.50

קורסים בתחום מדעי המחשב

 

 

 

 

 

89220 אלגוריתמים 1

3

2

 

1

2.50

89122 אוטומטים ושפות פורמליות

2

2

 

2

2.00

סה"כ שנה ב'

 

 

 

 

29.50

 

 

 

 

 

 

שנה ג'

 

 

 

 

 

קורסים בתחום מדעי החיים ומשולבים

 

 

 

 

 

80214 פיזיולוגיה של מערכות

2

 

1

2

1.50

80338 נוירופיזיולוגיה תאית

4

 

 

1

2.00

80512* ביולוגיה חישובית

2

2

 

2

2.00

80351 * - ביולוגיה מערכתית

2

2

 

1

2.00

קורסים בתחום מדעי המחשב ומשולבים

 

 

 

 

 

89288 מערכות הפעלה

3

2

 

1

2.50

88585* אלגוריתמים לביולוגיה חישובית

2

1

 

2

1.50

89264* ביוסטטיסטיקה

3

1

 

1

2.00

89210 תכנות מתקדם 1

2

1

 

1

1.50

89281 מסדי נתונים

2

1

 

2

1.50

89385* סדנא לפרויקטים בביולוגיה חישובית

4

 

 

1+2

2.00

סה"כ שנה ג'

 

 

 

 

18.50

סה"כ קורסי חובה

 

 

 

 

74.50

קורסי בחירה - בהיקף כולל של 4.5 נקודות

 

 

 

4.50

מינימום 1.5 נקודות מתוך קורסי מדעי החיים ומשולבים *

 

 

 

 

 

מינימום 1.5 נקודות מתוך קורסי מדעי המחשב ומשולבים *

 

 

 

 

 

סה"כ לתואר - ללא לימודי יסוד ואנגלית

 

 

 

 

79.00

 

 

 

 

 

 

* קורסים יחודיים בתחום הביולוגיה החישובית