לתוכנית יתקבלו מדי שנה כ 20-25 סטודנטים בעלי נתוני הקבלה הטובים ביותר מבין הפונים. כלומר סף הקבלה משתנה מעט משנה לשנה לפי "ההצע והביקוש" אבל הוא נע סביב ציון פסיכומטרי של 675 נקודות ומעלה וציון בגרות משוקלל של כ 10.5 במגמה מדעית .  בנוסף, נדרש ציון של 90 ומעלה במתמטיקה ברמת 4 יחידות, או ציון של 85 ומעלה ברמת 5 יחידות.

התוכנית מאושרת על ידי  המועצה להשכלה גבוהה.
בוגרי המסלול מקבלים תואר ראשון בביולוגיה חישובית.

סטודנטים המעוניינים לכלול במסגרת לימודיהם תואר בוגר במדעי המחשב ראשי, יוכלו לעשות זאת ע"י תוספת של מספר קורסים אותם ניתן לקחת בד"כ באופן מרוכז בסימסטר א' של שנת לימודים רביעית.