ביולוגיה חישובית הוא שם לתחום מדעי חדש העוסק בקשר בין מערכות ביולוגיות לבין מדעי המחשב ומתמטיקה.
המחקר מתמקד בשני תחומים עיקריים:


(כאמור ישנו הבדל בין המושגים "ביולוגיה חישובית" ו "ביואינפורמטיקה" אבל ההבדל בינהם אינו חד ורבים נוטים להשתמש בהם באופן חילופי)

בארץ ובעולם מתחזקת בשנים האחרונות ההכרה בחשיבות הנושא של ביולוגיה חישובית, וזאת בעיקר בגלל פרויקט פענוח הגנום האנושי והאתגרים החישוביים שהוא מציב. התחום של ביו-אינפורמטיקה מהווה את הגרעין של חברות ביו-טכנולוגיות רבות, ולכן הדרישה לכוח-אדם בתחום זה בעולם הולכת וגוברת. ישראל נחשבת למובילה אקדמית בתחום זה בעולם ויש לקוות שבעקבות כך, ועם הכשרת כח האדם המתאים, תתפתח ותתרחב בארץ התעשייה המתוחכמת בנושאי הביולוגיה החישובית.

סקירה של ביולוגיה חישובית- מצגת